Godshiss & Lyftplattform

BD Lifts lyftplattform kan användas i flera olika syften. Några tillämpningsområden är transport av tunga varor, pallar men även personal. 
Plattformen kan finnas i ett produktionsflöde men även fungera som en separat enhet.
Det vanligaste är att man använder denna lyftplattform som en godshiss eller varuhiss. 

BD Lift Godshiss har följande prestanda:

♦ Lyftkapacitet upp till 10 000 kg
♦ Lyfthöjd upp till 12 meter
♦ Lyftplattform, storlek upp till 4000mm x 9000mm

Vi tillverkar alltid våra godshissar efter kundens önskemål vad gäller belastning, lyfthöjd och storlek.

X








Godshiss och varuhiss

Godshissar har flera användningsområden, men används framför allt för transport av varor på lager inom produktion. Hissarna kan antingen ha en fast placering mot en vägg eller placeras fristående med en särskild bärande plattform. De senare är mobila och kan flyttas för att användas på annan plats i lokalen.

Hissarna kan sättas upp såväl inomhus som utomhus. Godshissar kan transportera varor upp till väldigt höga höjder, ofta 12 meter. De klarar ofta vikter på upp till 10,000 kilo. De kan också stanna på flera olika höjder för att lasta av eller hämta varor. Antingen har de en fast placering i lokalen, eller så används de temporärt vid till exempel ny- eller ombyggnationer. Godshissar styrs från en särskild manöverpanel som är enkel och användarvänlig. Ofta kan hissen kallas till ett visst plan genom ett särskilt signalsystem. Hissar för varuhantering och gods kan även styras på distans med en fjärrkontroll. Monteringen av hissarna går förhållandevis fort eftersom de vanligtvis är förmonterade redan på fabriken. Hissarna har en lång livslängd givet att de underhålls och sköts kontinuerligt. Hissar är en långsiktig investering som du har nytta av under flera år. De har ofta ett högt andrahandsvärde och är relativt enkla att flytta.

 

Det finns flera myndighetskrav som ställs på godshissar. Dels EU-direktiv och regler, dels nationella regler. Besiktning och krav på underhåll ställs på permanenta godshissar oavsett om de endast används för att transportera varor. Det krävs att hissarna har ett godkänt tillstånd och att de är registrerade. Eftersom det finns flera myndighetskrav är det viktigt för dig som köpare att arbeta med leverantörer som har en lång och gedigen erfarenhet av att bygga, installera och underhålla hissar. Det ger en extra trygghet och säkerhet för att alla tillstånd och nödvändiga certifieringar och kvalitetskrav är uppfyllda.

 

Godshissen tillverkas i 5 olika modeller enligt följande:

♦ HLP1 - godshiss med 1 mast, max kapacitet 2000 kg
♦ HLP2A - godshiss med 2 master bredvid varandra, max kapacitet 3000 kg
♦ HLP2B - godshiss med 2 mastter mittemot varandra, max kapacitet 5000 kg
♦ HLP4 - godshiss med 4 master, max kapacitet 10 000 kg
♦ HLPF - fristående modell med självbärande konstruktion, max kapacitet 1500 kg



Tillbaka till produktlistan»