Gaffelvagnsunderrede

Gaffelvagnsunderrede - gör det enkelt att förflytta lyftbordet med en gaffellyftvagn eller truck. Ökar lägsta höjden från 160mm beroende på modell.

Hjulunderrede

Hjulunderrede - med hjul blir bordet ett mobilt lyfthjälpmedel. Hjulunderredet kan bestå av 2 fasta hjul och 2 rörliga hjul med broms. Ökar lägsta höjden från 240mm beroende på modell.

Rälshjulunderrede

Rälshjulunderrede - en nivåskillnad i ett spårbundet transportsystem löses enklast om man förser lyftbordet med rälshjul. Detta kan vi applicera antingen som ett odrivet rälshjulsunderrede eller vid behov för självdrift.

Avrullningsskydd

Avrullningsskydd - hindrar lasten från att rulla av lyftbordet vid lastning. Används främst på lyftbord placerade vid lastkaj. I vissa fall krävs förstoring av bordsskivan.

Lastklaff

Lastklaff - ett effektivt sätt att överbrygga avståndet mellan lyftbord och lastkaj eller lastbil. Detta kan vi applicera antingen för manuell hantering eller med hydraulisk manövrering. I vissa fall krävs förstoring av bordsskivan

Mekaniska spärrar

Mekaniska spärrar - bord som används som godshiss mellan 2 stannplan och som lastas i sitt översta läge kan förses med spärrar som förhindrar att bordet sjunker vid lastning. Alternativt bord som ligger i golvplan och kan sänkas under marknivå kan fö...

Rektangulär vändskiva

Rektangulär vändskiva - vändskivan monteras på befintligt ovanplan och är försedd med givare för att undanröja klämrisk.

Cirkulär vändskiva

Cirkulär vändskiva - ovanpåliggande vändskiva. Bygghöjd från 60mm beroende på modell. Kan även levereras nedsänkt och integrerad med bordets ovanplan.

Rullbana

Rullbana - odriven eller driven rullbana monteras på bordets ovanplan, används ofta i system där man har nivåskillnad.

Fotocell

Fotocell - för automatisk höjning eller sänkning av lyftbordet, känner av lasten på bordet.

Skyddsräcke

Skyddsräcke - 1100mm högt räcke med mellanliggare samt en 150mm hög sparklist appliceras när bordet används som arbetsplattform eller om risk föreligger att gods kan ramla av bordet vid lyft eller sänkning.

Grind

Grind - oftas i kombination med räcke. Kan levereras med elektrisk eller mekanisk förregling.

Bälg/trådgaller/rullgardin

Bälg/trådgaller/rullgardin - skyddar bordet från smuts och damm i svåra miljöer. Bälg används även som skydd för väder och vind när bordet är installerat utomhus. Om risk finns att människor kan komma till skada kan vi omge bordet m...