Mekaniska spärrar

Mekaniska spärrar - bord som används som godshiss mellan 2 stannplan och som lastas i sitt översta läge kan förses med spärrar som förhindrar att bordet sjunker vid lastning. Alternativt bord som ligger i golvplan och kan sänkas under marknivå kan förses med spärrar som klarar stora belastningar. I vissa fall krävs förstoring av bordsskivan.