Skyddsräcke

Skyddsräcke - 1100mm högt räcke med mellanliggare samt en 150mm hög sparklist appliceras när bordet används som arbetsplattform eller om risk föreligger att gods kan ramla av bordet vid lyft eller sänkning.