Grind

Grind - oftas i kombination med räcke. Kan levereras med elektrisk eller mekanisk förregling.